Club de Tenis Alginet

info@clubdetenisalginet.es

Club de Tenis Alginet - info@clubdetenisalginet.es

Informacio

LLISTAT ALUMNES 2013-2014

Alumnes 2013/2014

CLUB TENIS ALGINET-masculí Ranking Abril 2014

CLUB TENIS ALGINET-femení Ranking Abril 2014

*****************

Junta Club 2013
PRESIDENT Miguel Ángel Ramos i Burchés
VICE-PRESIDENT 1 Vicente Espert i Belda
SECRETARI Manuel Fargueta i Fajardo
VICE-SECRETARI José Luis Gil i Pérez
TRESORERA Vicenta Mª Biviá i Añón
VOCAL José Carbonell i Melero
VOCAL Ángel Cerda i Olcina
VOCAL Francisco José Cervera i Cuenca
VOCAL Gonzalo Juan i Abel
VOCAL Miguel Marin i Soler
VOCAL Vicente Roig i Bosch
VOCAL Joaquín Rubio i Gual
VOCAL José Miguel Gallart i Bonet